Cenník tetovania

Minimálna cena tetovania - do 25 cm2 vrátane 40 €
Tetovanie - za 1 cm2 nad 25 cm2 (čierna) 1 €
Tetovanie - za 1 cm2 nad 25 cm2 (farebne) 1,33 €
Prekrývanie tetovania - za 1 cm2 nad 25 cm2 1,33 €